POLITICA NOASTRĂ PRIVIND CONFIDENȚIALITATEA ESTE REDATĂ MAI JOS.

Introducere

Acest website, www.dupanoi.ro, este gestionat de un membru al grupului de societăți Coca-Cola HBC (si anume Coca-Cola HBC Romania SRL). Coca-Cola HBC Romania SRL este dedicată protejării confidențialității tuturor vizitatorilor site-ului www.dupanoi.ro, și protejării tuturor datelor cu caracter personal pe care ni le puteți pune la dispoziție.

Prin prezenta Politică, Coca-Cola HBC România SRL, cu sediul social în Voluntari, Sos. București Nord nr. 10, Clădirea O23, etajul 1, Jud. Ilfov, 077190, România, înregistrată la RC cu nr. J23/2300/2009, având CUI RO 474152, se obligă să respecte cerințele legislației naționale și prevederile “Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din dată de 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind liberă circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE” (“GDPR”).

Toate referirile la „noi”, „al nostru”, „nouă” sau „societatea” din cadrul acestei politici vor fi interpretate drept referiri la Coca-Cola HBC Romania SRL.

Vă prezentam aceasta Politica privind confidentialitatea pentru a vă ajuta să înțelegeți ce facem cu toate datele cu caracter personal pe care le obținem de la dvs. 

Această notificare privind politica de confidențialitate acoperă următoarele domenii:

• Ce sunt datele cu caracter personal
• Datele personale pe care le colectăm de la dumneavoastră și utilizarea datelor colectate
• Politica privind Cookie-urile
• Cine sunt destinatarii datelor dumneavoastră cu caracter personal
• Cum vă protejăm datele personale
• Contactarea noastră și drepturile dumneavoastră de a accesa și actualiza datele dumneavoastră personale
• Cum vor fi făcute modificările acestei Politici de confidențialitate și Politicii privind modulele cookie

CE SUNT DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Datele cu caracter personal sunt informații cu privire la o persoană fizică identificabilă, astfel cum sunt definite de legile aplicabile, precum numele, adresa de e-mail sau numărul de telefon.

DATELE CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE COLECTĂM DE LA DVS. ȘI FELUL ÎN CARE LE FOLOSIM

În general, puteți vizita website-ul fără a ne spune cine sunteți sau fără a dezvălui informații despre dvs. Serverele noastre colectează adresele IP sursă ale vizitatorilor, în scopuri IT, care vă permit să vă conectați la platforma noastră pentru a vă presta serviciile noastre, nu adresele de e-mail ale acestora.

 

Persoana vizată Datele colectate Scopul colectării Justificarea colectării
Vizitator al website-ului nostru Adresa IP, numele de domeniu, versiunea browserului și a sistemului de operare, date privind traficul pe internet, date de localizare, log-uri web Analiza comportamentului utilizatorilor pe site-ul webÎnregistrarea și raportarea activității utilizatorilor pe site-ul web într-o sesiune specificăLimitarea ratei de solicitare pentru a îmbunătăți eficiența Interese legitime ale administratorului site-ului de a îmbunătăți experiența utilizatorului și a analiza performanța site-ului.

 

Pentru toate prelucrările de date pentru care ne-ați dat acordul, aveți dreptul de a refuza sau de a vă retrage acordul în orice moment și fără niciun efect negativ asupra oricărei legături pe care o aveți cu noi.

DIVULGARE. CINE SUNT DESTINATARII DATELOR DVS. CU CARACTER PERSONAL

Datele dumneavoastra Personale pot fi divulgate conform celor de mai jos:

Categorii de destinatari Scopul divulgarii
societățile din cadrul grupului Coca-Cola și/sau terții furnizori de servicii care prelucrează datele în numele nostru pentru a furniza produsele și serviciile noastre
orice terț furnizor de servicii pe care orice filială/afiliat al Coca-Cola HBC implicată de noi în procesul de furnizare a serviciilor solicitate de dvs. sau de noi pentru scopurile menționate mai sus  prestarea serviciilor solicitate de dvs. 

 

Dacă ne transmiteți informații personale, sunteți de acord cu divulgarea acestora.

DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL SUNT TRANSMISE ÎN AFARA UE?

Întrucât Coca-Cola HBC operează în multe țări, datele dvs. cu caracter personal pot fi accesate de personalul sau furnizorii stabiliți în, transferate către și/sau stocate în locații din afara UE în care standardele legilor privind protecția datelor pot fi mai joase decât cele din UE. Cu toate acestea, încercăm întotdeauna să ne asigurăm că datele dvs. cu caracter personal beneficiază de același nivel de protecție de care ar fi beneficiat dacă ar fi rămas în interiorul UE, inclusiv asigurându-ne că acestea sunt păstrate în siguranță și utilizate numai în conformitate cu instrucțiunile noastre și pentru scopurile convenite.

Anumite state din afara UE au fost certificate de Comisia Europeană ca oferind un nivel de protecție echivalent cu cel prevăzut de legile UE privind protecția datelor și prin urmare nu sunt necesare măsuri suplimentare de siguranță la exportul datelor cu caracter personal către aceste jurisdicții (pentru lista completă accesați următorul link http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm). În țările care nu dețin aceste aprobări (precum Rusia), fie vă vom solicita acordul privind transferul, fie vom transfera datele în conformitate cu condiții contractuale aprobate de Comisia Europeană care vor impune obligații echivalente privind protecția datelor direct destinatarului, cu excepția cazului în care legile aplicabile privind protecția datelor ne permite să efectuăm aceste transferuri fără îndeplinirea acestor formalități.

Vă rugăm să ne contactați în conformitate cu secțiunea „Contactați-ne” de mai jos dacă doriți să consultați o copie a măsurilor de protecție specifice aplicabile exportului datelor dvs. cu caracter personal.

Toate părțile din afara UE cărora li se vor transfera date cu caracter personal, procesează date, îndeplinesc și livrează comenzi și oferă servicii suport în numele nostru. De asemenea, putem transmite informații agregate privind utilizarea site-ului nostru către terțe părți însă acestea nu vor include informații ce pot fi utilizate pentru a vă identifica. Ne rezervăm dreptul de a divulga datele dvs. cu caracter personal în conformitate cu cerințele legale sau atunci când considerăm că divulgarea este necesară pentru a ne proteja drepturile sau compania în cadrul unei proceduri judiciare, ordin judecătoresc, solicitare din partea unei autorități de reglementare sau orice alte acte de procedură care ne sunt comunicate.

Cu excepția situației în care legea impune acest lucru, nu vom împărtăși în alt mod, nu vom vinde sau distribui niciuna dintre datele dvs. cu caracter personal fără acordul dvs.

În final, în cazul în care societatea noastră se asociază cu sau este vândută către sau fuzionează cu o altă societate, datele dvs. vor fi dezvăluite noilor noștri parteneri sau proprietari.

CUM PROTEJĂM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL?

Utilizatorii cu vârsta de 16 ani sau mai puțin

În cazul în care aveți vârsta de 16 ani sau mai puțin, trebuie să obțineți acordul părintelui sau tutorelui înainte de a ne furniza date cu caracter personal. Utilizatorii care nu au acest acord nu trebuie să ne furnizeze date cu caracter personal.

ALTE WEBSITE-URI

Website-urile noastre conțin link-uri către alte website-uri care sunt independente de controlul nostru și nu sunt acoperite de prezenta Notificare privind confidențialitatea și cookie-urile. Dacă accesați alte site-uri folosind link-urile furnizate de noi, operatorii acestor site-uri pot colecta de la dvs. informații pe care le vor folosi în conformitate cu propriile Politici de Confidențialitate, ce pot diferi de ale noastre. Nu ne asumăm nicio răspundere sau responsabilitate pentru politicile lor sau pentru prelucrarea de către aceștia a datelor dvs. cu caracter personal. Vă încurajăm să citiți notificările privind confidențialitatea și cookie-urile și termenii și condițiilor oricăror website-uri pe care le accesați către care oferim link-uri, la care facem referire sau care servesc drept interfață înainte de a transmite orice date cu caracter personal către aceste website-uri terțe.

SECURITATEA DATELOR COLECTATE ȘI REȚINEREA DATELOR

Folosim măsuri stricte de securitate fizică, electronică și administrativă pentru a proteja datele dvs. împotriva accesării de către persoane neautorizate și împotriva prelucrării ilegale, pierderii, distrugerii sau deteriorării accidentale atât online cât și offline. Vom păstra datele dvs. atât timp cât va fi necesar pentru scopul precizat al colectării și după aceea vom reține datele atâta timp cât legea impune. 

CCHBC păstrează datele cu caracter personal într-un format identificabil numai pentru perioada necesară, determinată de scopurile procesării pentru care sunt colectate datele.

CCHBC nu trebuie să păstreze datele cu caracter personal mai mult decât este necesar pentru a îndeplini scopurile legale de afaceri identificate sau atât timp cât specifică legea aplicabilă .

CCHBC stabilește o perioadă de păstrare a datelor cu caracter personal, în conformitate cu legile și reglementările relevante, ca parte a înregistrării activităților de prelucrare.

CCHBC trebuie să justifice cerințele de păstrare a datelor cu caracter personal pentru perioade mai lungi decât perioada maximă de păstrare în conformitate cu cerințele de afaceri și  reglementarile legale, dacă este necesar.

Unele date trebuie păstrate pentru a proteja interesele companiei, pentru a păstra dovezile și, în general, pentru a se conforma bunelor practici comerciale. Unele motive pentru păstrarea datelor includ:

  • Litigii
  • Investigarea accidentelor
  • Investigarea incidentelor de securitate
  • Reglementari legale
  • Pastrarea depturilor de proprietate intelectuala

TRANSFERURI PRIN INTERNET ȘI DECLINAREA RESPONSABILITĂȚII

Deși Coca-Cola HBC ia măsuri rezonabile pentru protejarea împotriva virușilor și a altor componente dăunătoare, natura internetului face imposibilă garantarea faptului că accesarea de către dvs. a website-ului va fi neîntreruptă sau lipsită de erori, sau că acest website, serverele sau e-mailurile aferente ce pot fi transmise de noi sunt lipsite de viruși sau alte componente dăunătoare.

CUM NE PUTEȚI CONTACTA ȘI DREPTURILE DVS. DE ACCES ȘI ACTUALIZARE A DATELOR DVS. CU CARACTER PERSONAL

ACCESAREA, ACTUALIZAREA ȘI ȘTERGEREA DATELOR

Aveți dreptul să consultați datele cu caracter personal referitoare la dvs. pe care le deținem; de asemenea, ne puteți solicita să operăm orice modificări necesare pentru a ne asigura că acestea sunt corecte și actualizate sau să ștergem datele cu caracter personal pe care le deținem cu privire la dvs. De asemenea, ne puteți informa dacă doriți să restricționați prelucrarea datelor sau să vă opuneți prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la dvs. pe care le deținem. Dacă doriți să faceți acest lucru, vă rugăm să ne contactați folosind detaliile de contact furnizate în secțiunea Contactați-ne de mai jos. De asemenea, aveți dreptul de a transmite datele dvs. cu caracter personal pe care le deținem unui alt furnizor de servicii, la alegerea dvs.

RETRAGEREA CONSIMȚĂMÂNTULUI

În cazul în care v-am solicitat acordul pentru a prelucra datele dvs. cu caracter personal, vă puteți retrage acordul în orice moment, fără ca acest lucru să afecteze legalitatea prelucrării datelor în baza acordului dvs. înainte de retragerea acestuia. Dacă doriți să faceți acest lucru, vă rugăm să modificați selecțiile în modulul de gestionare a cookie-urilor, conform preferințelor. De asemenea, ne puteți  contacta folosind detaliile de contact furnizate în secțiunea Contacteaza-ne de mai jos.

PLANGERI

Aveți dreptul de a depune o plangere  la autoritatea națională pentru protecția datelor cu caracter personal transmițând plângerea dvs. la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, datele de contact sunt disponibile la adresa: https://www.dataprotection.ro/page=contact&lang=ro  

CUM NE PUTEȚI CONTACTA

Pentru a vă exercita în mod oficial drepturile referitoare la datele dvs. personale pe care le procesăm, vă rugăm să trimiteți o solicitare prin accesarea linkului de mai jos: Formular Online.

 Dacă aveți orice observații, întrebări sau solicitări cu privire la utilizarea de către noi a datelor dvs. cu caracter personal sau orice întrebări cu privire la prezenta Politica privind confidențialitatea și cookie-urile, sau nu puteți trimite o solicitare prin intermediul linkului de mai sus, vă rugăm să ne contactați la urmatoarea adresa de e-mail : dataprotectionoffice@cchellenic.com . Întrebările dvs. și orice sugestii pe care le aveți referitor la Politica noastră privind confidențialitatea sunt binevenite.

CUM SE VOR ADUCE MODIFICĂRI PREZENTEI POLITICI DE CONFIDENȚIALITATE

Verificați periodic prezenta Notificare privind confidențialitatea și cookie-urile pentru informații privind modificările aduse acesteia. Deși ne rezervăm dreptul de a modifica sau completa această politică, vă vom notifica prin intermediul acestui website cu privire la orice schimbări semnificative în termen de cel puțin 30 de zile de la data modificării și, dacă este cazul, prin e-mail.